ดู ที่ตั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า  
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420