ที่ตั้ง
ู่เลขที่ 31/2 หมู่ 4 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000   >> แสดงแผนที่ <<

หมายเลขโทรศัพท์ 038-282381,3 โทรสาร 038-275420
ผู้อำนายการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) หมายเลขโทรศัพท์ 038-282381,3 ต่อ 11
ส่วนอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 038-282381,3 ต่อ 13
ส่วนการจัดการสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 038-282381,3 ต่อ 20
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 038-282381,3 ต่อ 22
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 038-282381,3 ต่อ 24,25
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 038-282381,3 ต่อ 21
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 038-282381,3 ต่อ 17,16
อีเมลล์ : reo13.org@mnre.mail.go.th
ติดต่อผ่านทาง website : www.reo13.go.th