อ่านฉบับย้อนหลัง

ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 3 ปี 2556
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 2 ปี 2556   
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 1 ปี 2556   
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 1 ปี 2555   
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 3 ปี 2554   
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 2 ปี 2554  
 ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 1 ปี 2554   
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 3 ปีที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2553- กันยายน 2553
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 2 ปีที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553- พฤษภาคม 2553
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 1 ปีที่ ประจำเดือนตุลาคม 2552- มกราคม 2553
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 3 ปีที่6 ประจำเดือนมิถุนายน- กันยายน 2552

ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2552
 ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ฉบับที่ 1 ปีที่ 6 ประจำเดือน
   ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน-กันยายน 2551
 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนม.ค.-เม.ย. 2551
  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2550

 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420