ขยะมูลฝอย  
       
      ปุ๋ยหมักอินทรีย์  
     
    น้ำหมักจุลินทรีย์  
     
    การจัดการขยะมูลฝอย  
     
    ธนาคารขยะรีไซเคิล  
   
   
     
   
   
   
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 3828 2381,3 ต่อ 20

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420