ขยะรีไซเคิล   ธนาคารขยะรีไซเคิล   การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์   การทำน้ำหมักจุลินทรีย์  
 
   
การผลิตเชื้อเพลิงเขียว
   
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420