สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Homepage Last updated: 2014, September 15

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) (หน้าหลัก)

เกี่ยวกับกระทรวง ทส.
รัฐมนตรีว่าการและคณะ
หน่วยงานใน ทส.
บริการในกระทรวง      
ดาวน์โหลดเอกสาร (กรมควบคุมมลพิษ)
จองห้องพัก(กรมอุทยาน)      
ระบบฐานข้อมูลหนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์
สารานุกรมสัตว์ (องค์การสวนสัตว์)
ศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ทรัพยากรน้ำ(กรมทรัพยากรน้ำ)
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภารกิจหลัก
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
โครงสร้างสำนักงานฯ
ส่วนวิเคราะห์ฯ-สสภ.13
ส่วนแผนฯ-สสภ.13
ส่วนอำนวยการ-สสภ.13
ส่วนส่งเสริมฯ-สสภ.13
ส่วนเฝ้าระวังฯ-สสภ.13
ส่วนควบคุมฯ-สสภ.13
บุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ข้อมูลและบริการ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด/Download
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก
มาตรการ/กฎหมายสิ่งแวดล้อม
แบบสำรวจขยะมูลฝอย
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารอื่นๆ

ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขยะมูลฝอย
คุณภาพน้ำแม่น้ำ
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
คุณภาพอากาศ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

บริการในสำนักงาน

การฝึกอบรม
สื่อนิทรรศการ
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ให้คำแนะนำปรึกษา
นิสิตฝึกงาน
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
แนะนำติชมเว็บไซต์
เรื่องที่น่าสนใจทั่วไป
ระบบงาน Intranet
บริการข้อมูลทั่วไป
เว็บไซต์สำคัญ
เครือข่ายเว็บไซต์
เครือข่ายเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ สสภ.13
Site Map
ติดต่อเรา
    
ข้อมูลและบริการ/ 1 pages
http://reo13.go.th/DataService/contingency%20plan.pdf
         
eastenvi/ 1 pages
http://reo13.go.th/DataService/eastenvi/56-3_eastnew13.pdf
         
envi/ 7 pages
http://reo13.go.th/DataService/envi/landuse-9.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/pattaya-pullution.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/coral_trad.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/M_coral.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/EIA.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/wastwater-goal.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/MNRE_chonburi46.pdf
              
กฎหมาย/ 10 pages
http://reo13.go.th/DataService/envi/low/NEQA1992.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/low/low_soil_1.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/low/low_hazadous_1.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/low/low_etc_2550.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/low/low_zonemaptaput.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/low/area-pattaya-53.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/low/area-banglamung-v2-55.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/low/531105_protectarea-EIA.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/low/low_EIA-53-03-3.pdf
http://reo13.go.th/DataService/envi/low/low_Vibrate-37-53.pdf
         
คู่มือสิ่งแวดล้อม/ 2 pages
http://reo13.go.th/DataService/komoo/coral_east.pdf
http://reo13.go.th/DataService/komoo/fisher_coral.pdf
         
เอกสารเผยแพร่/4 pages
http://reo13.go.th/DataService/pp/water_organic.pdf
http://reo13.go.th/DataService/pp/organic.pdf
http://reo13.go.th/DataService/pp/recycle.pdf
http://reo13.go.th/DataService/pp/wastebank.pdf
         
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม/27 pages
http://reo13.go.th/DataService/report/EastPlan56-59.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/plan-June55.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Canal_Maptaput-56.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/EastPlan50-54.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/EES54-reduce.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/EES55.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Envi13-report-48.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/reo13_53.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/AnnualReport54-reo13.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/annualreport55-reo13.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/East_Monitor-48.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Monitor-56_Report.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/East%20Water%20treatment%20-%2053.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Waste98-48.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Clustering-49.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/waste55-rayong.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/waste55-chan.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/waste3R_trad_52.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/waste55-sakeaw.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/waste55-cha.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Canal_Maptaput-54-2.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Canal_Maptaput-55.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Monitor_WWT+LF-37-52.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Monitor_WWT+LF-37-54.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Monitor_WWT+LF-55.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/Monitor_WWT+LF-56.pdf
http://reo13.go.th/DataService/report/EES49_Full.pdf
         
สาระน่ารู้
Reo13:สาระน่ารู้
http://reo13.go.th/DataService/sara/56-04-24_save%20energy.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/54-05-25_bin.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/55-09-24_carbonlabel.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/55-09-19_carbonfootprint.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/53-11-24_Q-eia-b.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/520223_water7.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/53-06-03_fruit.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/san_29-8-51.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/53-03-04_pig.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/53-04-30_fan.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/53-04-30_coral.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/53-03-25_Forest%20crust%20of%20soft%20earth.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/53-03-11_vetiver%20grass.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/hz-waste.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/52-06-21_controlPL.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/80.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/52-05-26_foon.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/52-03_CDM.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/52-3_carboncredit.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/52-3_preservationarea.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/ct_industry.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/co2.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/PM-10.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/biofitter.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/coral_PVC.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/coast_f.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/4waste.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/paper.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/maemoh_14-8-51.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/Green%20House%20Effect.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/pp.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/non-cfc.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/draf_low.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/noise_pullution.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/shimp.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/home-dangerrus.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/kyoto.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/Global%20warming.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/Plan.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/water-Qua.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/waste-fi.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/andamun.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/bio-animal.pdf
http://reo13.go.th/DataService/sara/4R.pdf
    
         
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-09-26_mobile.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-09-24_Climate%20change..pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-09-24-L_dn.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-09-17_crab-condo.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-09-09_GIS2.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-08-27_UASB-2.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-06-08_mapaoung.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-08-05_CoP2-passatic.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-03-28_CoP1-54-03-14.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-CoP5.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/cop4-26-05-53.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-04-05_cop3.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-03-31_Cop2.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-03-12_CoPI.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-07-16_work-system-world.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-06-21-lab%20save.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-05-23_control%20eater%20samples.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-04-24_small%20industy.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-03-27_green%20pocurement.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/56-02-26_lab-reo13.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-09-24_Tsunami.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-09-24_Air%20Pollution.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-09-7_Korea.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-08-15_waste.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-07-27_Lichen.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-05-25_Aquaculture_BPK.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-04-23_waste-lab.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-03-26_smell.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-07-25_Bio-Wisdom.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-02-27_lowenviron.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/55-01-31_UASB-1.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-08-31_P2.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-08-31_WR.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-08-29_PRTR.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-08-24_waste-trad.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-08-10_Waste%20ET.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-07-04_test%20skill.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-06-10_Uncertainty.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-06-02_metal.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-05-26_Japan.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-05-12_wash.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-05-09_state.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-03-30_mangove-Thasorn.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-04-18_waterLab.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-03-28_Audit%20method.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-03-28_Quality%20assurance.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-03-11_carbonfrutprint.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-03-07_sound-CB.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-02-23_enviplan.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/54-01-28_Standard%20solution.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-09-24_Cd.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-09-15_CDM.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-09-24_CoP-paper%20less.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-09-21_waste.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-09-15_RDF.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-07-07_Lab-control.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-06-18_fire.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-06-03_petrochem.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/52-12-22-lamchabung.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-05-25_danger-lab.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-02-24_HM.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-04-19_solution.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-04-09_costal%20erosion.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-01-07_MSMS2008.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-03-11_worm.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/52-10-22_uro.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/52-09-11_e-waste.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/borthong-water.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/cop_eia%2027-28-09.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/harzardwaste-07-09-52.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/LetsKnowGIS.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/52-07_pig.pdf
http://reo13.go.th/KM_reo13/data_know/52-08-04-CoP%20II.pdf
    
ห้องปฏิการ สสภ.13 (ชลบุรี)/7 pages
REO13:LAB
         
data_Lab/ 16 pages
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/manual-Lab.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/direc-lab-1.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/direc-2.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/02-Regulations.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/03-connec.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/Cu1.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/Cu.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/control_55-1.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/control_54-2.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/control_54-1.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/control_53-2.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/Review_55-1.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/Review_54-2.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/Review_54-1.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/Review_53-2.pdf
http://reo13.go.th/LAB_Reo13/data_Lab/Review_53-1.pdf
    
Maptaput_plan/ 2 pages
REO13:แผนลดและขจัดมลพิษมาบตาพุด
REO13:แผนลดและขจัดมลพิษมาบตาพุด
         
data/ 2 pages
http://reo13.go.th/Maptaput_plan/data/meeting_15-02-53.pdf
http://reo13.go.th/Maptaput_plan/data/meeting-10-02-53.pdf
    
PMQA/ 3 pages
REO13:PMQA
REO13:PMQA
REO13:PMQA
         
data_PMQA/ 5 pages
http://reo13.go.th/PMQA/data_PMQA/03_manual-Lab.pdf
http://reo13.go.th/PMQA/data_PMQA/01-consult.pdf
http://reo13.go.th/PMQA/data_PMQA/02-complaint.pdf
http://reo13.go.th/PMQA/data_PMQA/04_manual-IT.pdf
http://reo13.go.th/PMQA/data_PMQA/03_manual-Lab2.pdf
    
WR_reo13/ 5 pages
http://reo13.go.th/WR_reo13/56-WR-Report.pdf
http://reo13.go.th/WR_reo13/56-2-WR-Report.pdf
http://reo13.go.th/WR_reo13/56-3-WR-Report.pdf
http://reo13.go.th/WR_reo13/56-1-WR-Report.pdf
http://reo13.go.th/WR_reo13/55-station-thakam.pdf
    
book/ 4 pages
http://reo13.go.th/book/mnre%20strategy%20plan%2055-59.pdf
http://reo13.go.th/book/maptapud52.pdf
http://reo13.go.th/book/localenvi_50-51.pdf
http://reo13.go.th/book/hw_erg2010.pdf
         
fund_envi/ 2 pages
http://reo13.go.th/book/fund_envi/white%20sand_Ex.pdf
http://reo13.go.th/book/fund_envi/bird%20conservation_Ex.pdf
         
plan56-doc/ 2 pages
http://reo13.go.th/book/plan56-doc/plan55-59.pdf
http://reo13.go.th/book/plan56-doc/provincal%20plan%20concep.pdf
    
data_news/ 1 pages
http://reo13.go.th/data_news/55-03-19_waste.pdf
         
55-08-10_green%20roof/ 1 pages
http://reo13.go.th/data_news/55-08-10_green%20roof/Greenroof.pdf
         
web_m80/ 8 pages
:: Let's Help People Save The Earth ::
:: Let's Help People Save The Earth ::
:: Let's Help People Save The Earth ::
:: Let's Help People Save The Earth ::
:: Let's Help People Save The Earth ::
:: Let's Help People Save The Earth ::
:: Let's Help People Save The Earth ::
:: Let's Help People Save The Earth ::
    
data_water/ 3 pages
http://reo13.go.th/data_water/water_55-9M.pdf
http://reo13.go.th/data_water/Station-banpho_54.pdf
http://reo13.go.th/data_water/Station-banpho_53.pdf
    
database/ 7 pages
http://reo13.go.th/database/54_Sureface-Water-Quality-in-East.pdf
http://reo13.go.th/database/54_Canel_in_Maptaput.pdf
http://reo13.go.th/database/50_Air-Quality-in-East.pdf
http://reo13.go.th/database/51_Air-Quality-in-East.pdf
http://reo13.go.th/database/52_Air-Quality-in-East.pdf
http://reo13.go.th/database/53_Air-Quality-in-East.pdf
http://reo13.go.th/database/54_Air-Quality-in-East.pdf
    
kpi/ 5 pages
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 5
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5